เครื่องโทรสารกระดาษม้วนความร้อน ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น KX-FT983CX  
   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดของตัวสินค้า  
ยี่ห้อ/Brand : Panasonic
รุ่นนี้ตัดกระดาษอัตโนมัติ

รองรับบริการ Caller ID*3
รับเอกสารเมื่อกระดาษหมด
ส่งเอกสารแบบกระจาย (20 ปลายทาง)
แยกความเข็มได้ถึง64 ระดับด้วย Digital Image Processing

คุณสมบัติ - ตัดกระดาษอัตโนมัติ - รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า - ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น - ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator - หน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ - รองรับบริการ Caller ID - ส่งเอกสารแบบกระจาย 20 ปลายทาง - ตั้งเวลาในการส่งเอกสาร - สำรองสายสนทนา - ตัดเสียงพูด (Mute) - โทรออกอัตโนมัติ 110 เลขหมาย - คุณสมบัติเครื่อง - หน้าจอ LCD (ตัวอักษร/บรรทัด) : E[16/2] - รองรับบริการ Caller ID (FSK/DTMF) : มี - ระบบรอสาย Caller ID : มี - แก้ไข/จัดเก็บข้อมูล Caller ID : มี - พิมพ์รายละเอียด Caller ID : มี - โทรศัพท์มีสาย : มี - โหมด Dialing (Default) : มี [Tone] - ปุ่ม Navigator Key : มี - นาฬิกา (24H) : มี - ช่องสำหรับต่อโทรศัพท์พ่วง : มี - โหมด TEL/FAX : มี - คุณสมบัติแฟกซ์ (เครื่องฐาน) - การเข้ากันได้ของระบบ : G3 - ขนาดกระดาษที่ใช้ : A4/LTR - ตัดกระดาษอัตโนมัติ : มี - ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) : 10 - หน่วยความจำในการส่งเอกสาร (จำนวนหน้า) : 25 - หน่วยความจำในการรับเอกสาร (จำนวนหน้า) : 28 - ส่งเอกสารแบบกระจาย (ปลายทาง) : 20 - ความเร็วโมเด็ม : 9.6 Kbps - ความเร็วในการส่ง : 15 วินาที - โหมดต่างประเทศ : มี - ระบบปรบัระดับความเข้มของเอกสาร 64 ระดับ : มี - ตรวจสอบสัญญาณแฟกซ์อัตโนมัติ : มี - โหมดความละเอียดสูง : มี - ตั้งเวลาในการส่งเอกสาร : มี - ป้องกันการรับเอกสารไม่พึงประสงค์ : มี - ฟังก์ชั่น Polling : มี - ฟังก์ชั่น Friendly Fax Reception : มี - ความยาวฟิล์มที่มีมาให้ : 30 เมตร [Option] - คุณสมบัติการทำสำเนา - การทำสำเนา : มี - คุณสมบัติโทรศัพท์ - โทรออกด้วยด้วยปุ่มเดียว : 1-10 เลขหมาย - สมุดโทรศัพท์ : 100 หมายเลข - เปลี่ยนสัญญาณโทนด้วยปุ่มเดียว : มี - ปรับตั้งเวลากระพริบ : มี - ระบบตัดสายอัตโนมัติ : มี - ปุ่มแสดงสัญลักษณ์ R(RECALL)/F(FLASH)/C(CALL WAIT) : F - ปรับระดับเสียงอิเล็คโทรนิกส์ : มี - ระบบป้องกันการโทรออก : มี - ฟังก์ชั่น Speaker Phone ระบบดิจิตอบดูเพล็กซ์ : – (Monitor) - ตัดเสียงพูด (Mute) : มี (Handset) - ปรับระดับความดังได้ (3 ระดับ) : มี - เสียงเรียกเข้าแบบเสียงดนตรี/เสียงโทน (บันทึกล่วงหน้า) : 0/3 - คุณสมบัติเกี่ยวกับภาษา - หน้าจอแสดงผล LCD (เครื่องฐาน) : มี - คู่มือการใช้งาน : มี - คู่มือแนะนำ Quick Reference : มี - อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า - ขณะ Standby : 1.5 วัตต์ - อัตราสิ้นเปลืองสูงสุด : 110 วัตต์ - กระแสไฟฟ้า : 220 – 240 โวล์ต - คลื่นไฟฟ้า : 50/60 Hz - ขนาดและน้ำหนัก : - ขนาด : 352 × 450 x 121 มม. - น้ำหนัก : 3,000 กรัม
 

 
  Visitor : 1,520,652  
บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 94/29 ซ.สายไหม 69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. (662) 991-9285, (662) 020-4826 , (662) 020-4828 , (662) 020-4816     Fax : (662) 994-3396
E-mail : info@siam-oa.co.th      http://www.siam-oa.co.th