ค้นจาก คำค้น
ค้นสินค้าพบทั้งสิ้น 24 รายการ   แบ่งเป็น 2 หน้า   หน้าละ 12 รายการ
 รายการสินค้า  ...
หน้าที่ 1 | 2 |  

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น AX-12B
   
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
มีหน่วยความจำอิสระ และแสดงยอดรวมได้
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และ MU
มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุกๆ 3 หลัก
ปุ่ม +/- สำหรับแปล
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น GX-120B
   
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
คำนวณราคาขายแบบ Mark Up
มีหน่วยความจำอิสระ 2 หน่วยเลือกทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และ MU
มีแป้น Item Counter
มีเครื่องหมายจุลภา

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น GX-14B
 
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข 14 หลัก
มีหน่วยความจำอิสระ
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
สามารถตั้งจุดทศนิยมสูงสุด 3 หลัก พร้อมปุ่มปรับเศษทศนิยม
คำนวณเปอร์เซ็นต์ (%) และถอดกรณฑ์ (สแควรูท)
มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4, ADD Mode
คำนวณราคาขาย Mark up (MU)
มีแป้น
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DF-120BM
   
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
ปุ่มกดผลิตจากพลาสติก หน้ากากโลหะ แข็งแรง ทนทาน
หน่วยความจำอิสระ (M+, M-)
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin)
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (TAX+, T

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น J-120B
     
จอ LCD แสดงตัวเลข 12 หลัก
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
กำหนดราคาขายจากเปอร์เซ็นต์กำไร (Profit Margin)
คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
มีปุ่มปรับทศนิยม cut, up, ADD Mode
มีหน่วยความจำอิสระ
เลือกทศนิยมได้
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น JF-120BM
     
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
ปุ่มกดพลาสติก หน้ากากโลหะ หน่วยความจำอิสระ (M+, M-)
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin)
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
มีปุ่มปรับทศนิยม

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น MS-120BM
   
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
ปุ่มกดผลิตจากพลาสติก หน้ากากโลหะ แข็งแรง ทนทาน
หน่วยความจำอิสระ (M+, M-)
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin)
คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ (TAX+, T
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น SX-220
 
ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ฟังก์ชันบนเครื่อง : MRC / MRC / M- / M+ / AC / C / GT
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x หนา) : 141 × 120 x 6.5 มม.
สี : ดำ
น้ำหนัก : 80 กรัม

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DX-12B
   
ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
จำนวนตัวเลข : 12 หลัก
จอแสดงผล : LCD
ฟังก์ชันบนเครื่อง : MU / MR / MC / M- / M+ / AC / C
แหล่งพลังงาน : พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
สี : ดำ
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x หนา) : 12.9 × 17.55 × 3.32 ซม.
น้ำหนัก : 0.18
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น DS-1B
   
จอแสดงผลขนาดใหญ่ 10 หลัก
มีหน่วยความจำอิสระ
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ TAX+,TAX-
ฝาครอบทำจากโลหะ
สามารถคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, 5/4 ,ADD Mode
สามารถคำนวณ Proflt Margin %
แป้นคีย์ย

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น JW-120 MS
     
จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ 12 หลัก
ปรับระดับจอได้ เพื่อองศาที่พอดีต่อการมองเห็น
ปุ่มกดผลิตจากพลาสติก แข็งแรง ทนทาน ให้สัมผัสนุ่ม
หน่วยความจำอิสระ (M+, M-)
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell,
 

Casio
เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ CASIO รุ่น SL-797TV
 
จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่ 8 หลัก
หน่วยความจำอิสระ (M+, M-)
มีแป้นคำนวณเปอร์เซ็นต์
คำนวณหาภาษีอัตโนมัติ TAX+, TAX-
สามารถคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
คำนวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย
มีปุ่ม ON
มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุก ๆ 3 หลัก
ใช้พลังงานแสงอ
หน้าที่ 1 | 2 |  


 
  สถิติผู้เข้าชม : 1,455,484 คน
 
บริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด 94/29 ซ.สายไหม 69 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
โทร. (662) 991-9285, (662) 020-4826 , (662) 020-4828 , (662) 020-4816     Fax : (662) 994-3396
E-mail : info@siam-oa.co.th      http://www.siam-oa.co.th